Novinky stránek

Pravidla doklasifikace za 1. pololetí 2012/13

 
 
Picture of Lukáš Král
Pravidla doklasifikace za 1. pololetí 2012/13
by Lukáš Král - Monday, 11 March 2013, 1:32 PM
 

Žáci, kteří byli za 1. pololetí neklasifikovaní, mají stanovený termín doklasifikace do 31. 3. 2013.

Termín doklasifikační zkoušky si musí žák dohodnout individuálně s konkrétním učitelem (během běžné hodiny v pátek, e-mailem nebo telefonicky).

Nedostaví-li se žák na sjednaný termín doklasifikační zkoušky bez řádné omluvy, bude z předmětu hodnocen známkou nedostatečný.

Pokud se žák předem omluví zkoušejícímu ze smluvené doklasifikační zkoušky, musí tak učinit nejpozději do termínu zkoušky nebo ve zvlášť závažném případě do 3 pracovních dnů po termínu zkoušky. O uznání omluvy rozhoduje třídní učitel.